Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

80
Hotarare privind aprobarea „Protocolului de colaborare - draft pentru implementarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer in Comuna Baraganu”
30.12.2019
204
16.01.2020
0

Voturi

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei