Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

8
Hotarare privind însu?irea Deciziei nr. 39 / 04.11.2019 si a Raportului de audit nr. 4135/04.10.2019 emise de Curtea de Conturi a României în urma ac?iunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execu?ie bugetar? ale UAT B?R?GANU
29.01.2020
606
11.02.2020
0
402

Voturi

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei