Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

2
Hotarare privind aprobarea re?elei ?colare pentru anul ?colar 2020-2021, de pe raza comunei Baraganu, jude?ul Constanta
29.01.2020
606
11.02.2020
0
372

Voturi

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei