Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

4
Hotarare Privind rezilierea contractului de inchiriere pasune nr. 1320 / 06.05.2015 încheiat între Comuna Baraganu ?i Ni?? Vasilic?
29.01.2020
606
11.02.2020
0
382

Voturi

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei