Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

3
Hotarare cu privire la stabilirea salariilor de baza lunare si a coeficientilor aferenti fiecarei functii in parte, care vor forma grila de salarizare, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primaru
29.01.2020
606
11.02.2020
0
377

Voturi

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei