Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

9
Hotarare privind adoptarea bugetului local de venituri ?i cheltuieli pentru anul 2020, a listei de investi?ii pe anul 2020 ?i a programului anual al achizi?iilor publice pe anul 2020
19.02.2020
1001
02.03.2020
0
632

Voturi

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei